Музыкальная терапия. Колыбельные песни мира

200 грн.

Obl_Romanova_Kolibelnaya_03_ok_e-mail

 

 

Це видання містить інформацію про колискові пісні — одного з найдавніших напрямків мистецтва. Його відмінність від інших робіт на подібну тему — музично-терапевтичний підхід.
Як навчитися правильно співати та розуміти силу і глибинний сенс колискової пісні? Цей посібник створено для батьків та тих, хто тільки готується до цієї відповідальної ролі, для вчителів музичних шкіл, які розуміють величезне значення даного виду творчості.
Автор посібника — Романова Наталія Вікторівна — співачка і музичний терапевт, вчитель і керівник гуртка музичної терапії в Київському ліцеї № 157, організатор і ведуча концертів Київського моцартовского товариства «Чарівна флейта», заступник голови цього товариства протягом 12 років, одна зі співавторів програми з музичної терапії, рекомендованої для виховання дітей різних вікових категорій в усіх загальноосвітніх навчальних закладах України.
Ідеї ​​цієї книги почуті автором на публічних лекціях пані Нирмала Шрівастава, а також лекціях і концертах містера Аруна Апте, Володимира і Лади Куровських. Н. В. Романова осмислила і виклала їх на папері, щоб надати Вашій увазі.

Это издание содержит информацию о колыбельных песнях – одном из древнейших направлений искусства. Его отличие от других работ на подобную тему – музыкально-терапевтический подход.
Как научиться правильно петь и понимать силу и глубинный смысл колыбельной песни? Это пособие создано для родителей и тех, кто только готовится к этой ответственной роли, для учителей музыкальных школ, которые понимают огромное значение данного вида творчества.
Автор пособия — Романова Наталия Викторовна – певица и музыкальный терапевт, учитель и руководитель кружка музыкальной терапии в Киевском лицее № 157, организатор и ведущая концертов Киевского моцартовского общества «Волшебная флейта», заместитель председателя этого общества в течение 12 лет, одна из соавторов программы по музыкальной терапии, рекомендованной для воспитания детей разных возрастных категорий во всех общеобразовательных учебных заведениях Украины.
Идеи этой книги услышаны автором на публичных лекциях госпожи Нирмала Шривастава, а также лекциях и концертах мистера Аруна Апте, Владимира и Лады Куровских. Н. В. Романова осмыслила и изложила их на бумаге, чтобы предоставить Вашему вниманию.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *